آدرس ما

بخش مرکزی – شهر کرج-محله بنیاد-خیابان (۱۶متری بعثت)-خیابان هفتم شرقی[کوچه شهید میرزاپرچی]-پلاک ۵-ساختمان باران-طبقه اول- – کرج
کد پستی ۳۱۹۵۶۹۷۳۸۶

شماره تماس ما:

۲۶۳۴۵۸۷۳۷۸

 

برای ارسال شکایات و تخلفات میتوانید از ایمیل زیر استفاده کنید

info@pythonmarket.ir

و یا با همراه زیر تماس بگیرید : ۰۹۱۲۰۵۶۳۲۶۴