دستور for در پایتون : آموزش حلقه for در python بصورت ساده و با مثال کاربردی

دستور for در پایتون : برای تکرار کردن کاری که در یک توالی لیست ، تاپل ، رشته یا دیگر اشیا قابل تکرار می باشد ، مورد استفاده قرار می گیرد. با آموزش ساده دستور for در python همراه باشید.

تکرار کردن یک توالی «پیمایش یا Traversal» نامیده می شود.

 

Syntax یا نحو ، حلقه for در پایتون :

در کد بالا متغیری که مقدار هر عنصر داخل توالی را در هر تکرار دریافت می کند . حلقه تا زمانی که ادامه یابد به آخرین آیتم در توالی برسد . بدنه حلقه for با استفاده از «دندانه گذاری» از کل کد جدا خواهد شد.

 

تصویر زیر ، فلوچارت حلقه for را در پایتون :

حلقه for در پایتون

خروجی حاصل از اجرای بالا به صورت زیر می باشد:

تابع ()Range در پایتون

می توان یک توالی از اعداد را به وسیله تابع ()Range ایجاد کنید . (10)Range ، اعداد از 0 تا 9 را تولید می کند . (ده عدد).

البته می توانیم سایز شروع ، پایان و گام را به عنوان range(start,stop,step size) تعریف کرد.

سایز گامی که به صورت پیش فرض و زمانی که مقدار دهی نشده باشد، برابر است با یک.

تابع فوق نمی تواند همه مقادیر را در حافظه ذخیره کند.

زیرا موجب عدم کارایی می شود . این زمانی است که نقطه شروع ، توقف و سایز گام را به خاطر دارد و می تواند عدد بعدی را تکرار کند.

برای مجبور کردن این تابع به خروجی دادن همه عناصر ، می توانیم از تابع ()list استفاده کنیم .

خروجی حاصل از دستورات بالا به صورت زیر می باشد:

مثال : n ورودی از کاربر بگیرد و مینیموم آن را حساب کند:

خروجی کد بالا به صورت زیر نوشته می شود

مثال : جدول ضرب با  for تو در تو در پایتون:

خروجی مثال بالا : اگر مثال بالا را در برنامه ران کنیم خروجی را به صورت عمودی در یک خط اجرا می کند اما ما می خواهیم به صورت جدول برایمان چاپ شود به همین دلیل از,end =” ” استفاده می کنیم. مانند مثال زیر:

خروجی مثال بالا به صورت زیر می باشد توجه کنید :

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.