حلقه while در پایتون : آموزش نوشتن حلقه while در زبان پایتون با مثال و کاربردی

حلقه while در پایتون : در این پست یاد میگیریم که دستور while در پایتون به چه شکل هست و با مثال اون رو درک میکنیم.

یکی از امکاناتی که برای تمامی زبان های برنامه نویسی می باشد استفاده از یکسری سینتکس استاندارد برای اجرای مکرر بخشی ار کدهای برنامه می باشد که در جهت کنترل جریان آن می باشد که تحت عنوان Loop (حلقه) معرفی شده است که در ادامه به بررسی و آشنای آن می پردازیم .

حلقه while در پایتون

در مقاله ایی که برای دستور if در پایتون نوشتیم دیدیم که با برقرار بودن یک شرط خاص کدهای درون بدنه دستور if اجرا می شوند مفسر پایتون با رسیدن به حلقه های تکرار از جنس while شرط تعیین شده را بررسی کرد و تا زمانی که مقدار آن شرط برابر با True باشد قطعه کدهای داخل بدنه آن به صورت مکرر اجرا می شود.

به این گونه دستورات حلقه یا loop گفته می شود.زیرا دستورات داخل آن پشت سرهم اجرا می شوند.

دستور while  در پایتون :4

با پایان یافتن حلقه به صورت مجدد به ابتدای حلقه بر می گردد و شرط پایان حلقه را بررسی می کند.

زمانی که شرط برقرار باشد حلقه ادامه پیدا می کند .

در غیر این صورت جریان برنامه از حلقه مذکور خارج شده و سایر دستورات بعد از آن اجرا می شوند.

نکته : حلقه while فقط زمانی درست بودن شرط را تعیین می کند که تکرار شده باشد و از همین روی زمانیکه در همان اول ابتدای ورود به حلقه شرط موردنظر برقرار نشود ، مفسر وارد حلقه نشده و دستوران داخل آن را نادیده خواهد گرفت و به سراغ اجرای دیگر کدهای برنامه می رود.

کد اجرایی توسط حلقه while :

در کد بالا مقدار شرط while از همان اول برابر با مقدار بولین false تعریف شده است که از همین روی دستور داخل بدنه هرگز اجرا نمی شود .

برای آشنایی بهتر با ساختار حلقه while در زبان برنامه نویسی پایتون به مثال زیر توجه کنید:

در ابتدا مشابه مثال قبل رشته pythonmarket را به عنوان پسورد ثابت در متغیری با شناسه correctpassword ذخیره کردیم و از کاربر خواستیم تا کلمه عبور مربوط را وارد کند که آن را به متغیری تحت عنوان password در نظر گرفته ایم .

در سطر بعد دستور حلقه while را بکار گرفته ایم و به ترتیب در شرط حلقه می گویم تا زمانی که رشته ایی که منتسب به متغیر password توسط کاربر مخالف کلمه عبور مدنظر برای وب سایت باشد، دستورات درون حلقه به صورت مکرر اجرا می شوند که بعد از شرط حلقه برای پایان دادن به سربند این دستور مرکب از علامت :  استفاده می کنیم .

بعد دستورات داخل بدنه while را با رعایت تو رفتگی با توجه به بلوک سربند آن در یک بلوک جدید می نویسیم.

در دستورات داخل بدنه حلقه نیز در صورتی که کاربر رمز را اشتباه وارد کند ، رشته ایی به صورت please try again and enter the correct password–> در خروج چاپ می شود.

این پروسه تا زمانی ادامه دارد که کلمه عبور وارد شده به وسیله کاربر با کلمه عبور درست یکی نباشد و پس از وارد کردن رمز شرط حلقه while  برابر با مقدار false خواهد بود و مفسر از حلقه خارج می شود و در ادامه دستورات برنامه را اجرا می کند .

مثال : عددی را از کاربر بگیرد و در آخر چاپ کند چند رقمی است؟

خروجی مثال بالا :

مثال : عددی منفی از کاربر بگیر و در نهایت چاپ کند که عدد چند رقمی می باشد؟

خروجی مثال بالا :

 

آشنایی با مفهوم حلقه بی نهایت

در برنامه نویسی به چنین حلقه هایی infinite loop یا حلقه بی پایان گفته می شود .

برای توقف باید پنجره خروجی را ببندیم که در این صورت دیگر دستوران برنامه هم در ادامه اجرا نخواهند شد .

به عنوان مثال :

در کد بالا اجرای برنامه را از سطر اول شروع می کنیم ابتدا متغیری به نام i تعریف کرده ایم که عد صحیح 5 را در آن قرار داده ایم و در ادامه با رسیدن به کلمه کلیدی while شرط را بررسی خواهد کرد .

تمامی اعداد به جز صفر با مقدار true ارزیابی می شود که به همین دلیل شرط ذکر شده برقرار می باشد و مفسر وارد بدنه می شود و دستورات داخلی آن را اجرا می کند.

اولین دستور بدنه حلقه while ، تابع print()  با آرگومان های i فراخوانی می شوند به این معنی که مقدار منتشب به متغیر i در خروجی چاپ شده و در سطر بعد یک واحد از آن کم می شود و دوباره مفسر به ابتدای حلقه برمی گردد و شرط را بررسی خواهد کرد .

این مراحل تا موقعی ادامه می یباد که شرط حلقه while برابر با false باشد و بعد از حلقه خارج می شود و سپس دستور سطر آخر اجرا می شود.

و در نهایت رشته At the end i equals در خروجی چاپ می شود.

خروجی برنامه بالا به صورت زیر می باشد:

مثال : جدول ضرب با حلقه while :

خروجی برنامه بالا به صورت زیر می باشد:

 

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.