افزودن عنصر به لیست در پایتون :دستور append در پایتون

افزودن عنصر به لیست در پایتون : برای اضافه کردن عنصر و یا عناصری به لیست خود می توانید از متد ()append و ()extend استفاده کنید که در ادامه با نحوه استفاده از این متدها آشنا خواهیم شد .

 

در پست قبلی با عنوان ” آموزش لیست در پایتون ” نحوه تعریف یک لیست و کار با آن را به شما آموزش دادیم ، حال اگر بخواهیم به لیستی که تعریف کرده ایم عنصری اضافه کنیم چه باید کرد؟

درج عنصر کنونی و یا درج عنصر جدید در لیست در پایتون

نوع داده لیست در پایتون می تواند تغییر کند .

نوع داده ایی «تاپل» و «رشته» در پایتون غیرقابل تغییر می باشند .

می توانیم از عملگر تخصیص یا = برای تغییر دادن یک عنصر و یا طیفی از عناصر استفاده کرد.

ما می توانیم عنصر موردنظر را با استفاده از متد()append و چند عنصر را به وسیله متد ()extend به لیست اضافه کرد.

در کد بالا ما در ابتدا لیستی تحت عنوان odd ساختیم که دارای سه عنصر صحیح 1،2و3 می باشد.

بعد با استفاده از متد append یعنی دستور (odd)print یعنی دستور (odd)odd.append عدد 7 به لیست اضافه می شود و بعد با استفاده از دستور (odd)print لیست چاپ می شود .

ما به وسیله متد extend دستور ([(9,11,13])odd.extend) ، عنصرهای 9و11و13 به لیست ما افزوده شدند.

ما با استفاده از(odd) print لیست odd در خروجی چاپ شد .

تابع insert در پایتون

این تابع روی لیست صدا زده می شود و دارای دو ورودی می باشد:

آرگومان اول : شماره ایندکس موردنظر ما (به صورت عدد صحیح integer)

آرگومان دوم : عنصر موردنظر برای اضافه کردن به لیست

برای ایندکس های وارد شده دو حالت وجود دارد:

1-ایندکس خارج از محدوده و اندازه لیست می باشد؛ در این صورت عنصر در آخر لیست اضافه می شود.

2- ایندکس در یک بازه ایندکس های فعلی می باشد ؛ عنصر در خانه مورد نظر درج خواهد شد و عنصر فعلی این خانه و همچنین خانه های بعدی از آن یکی به سمت راست شیف داده خواهد شد.

افزودن سریع عنصر به لیست پایتون با علامت جمع (+)

این روش که به نوعی اتصال دو لیست به هم می باشد می تواند یکی از سریع ترین روش های افزودن عنصر یا عناصر جدید به لیست موردنظر می باشد.

مثال :  اضافه کردن به انتهای لیست:

زمانی که لیست را چاپ کنیم قادر خواهیم بود مقدار جدید به روزسانی شده را ببینیم.

زمانی که داخل لیست دوم که در حالت جمع هستند ، چند مقدار مختلف موجود بود ، می توانیم به تمام انتهای لیست اضافه کنیم.

 

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.