دستور print در پایتون

آموزش دستور print در پایتون
دستور print در پایتون در پایتون از دستور print برای نمایش خروجی استفاده میشود با استفاده از دستور print میتوان یک پیام به کاربر نمایش داد و یا اینکه نتیجه یک عملیات را نمایش داد. آموزش دستور print در پایتون نکته ای که دستور print دارد این است که با نمایش خروجی مورد نظر ، بصورت اتوماتیک به خط بعد میرود . بعنوان مثال کد زیر را  در نظر بگیرید: [crayon-61aa8e95e4d70040650254/] خروجی که این دستورات به ما نمایش میدهد بصورت زیر خواهد بود: [crayon-61aa8e95e4d7a715399634/] یعنی خروجی هر دستور print در یک خط نمایش داده...
ادامه مطلب