محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در پایتون : Pearson correlation

محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در پایتون
در بسیاری از برنامه های تحلیلی نیاز به محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در پایتون داریم. در ادامه نحوه محاسبه ضریب پیرسون را آموزش داده ایم برای محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در پایتون میتوانیم از تابع pearsonr از کتابخانه Numpy استفاده کنیم در ادامه کد آن را آورده ایم: اگر کتابخانه numpy را نصب ندارید برای نصب آن میتوانید به آموزش نصب کتابخانه در پایتون مراجعه کنید [crayon-616f0485d5d38162014155/] ابتدا دو ماتریس داده بنام data1 و data2 با توزیع گوسی به ترتیب  با میانگین 100 و واریانس 20 و همچنین میانگین...
ادامه مطلب

معرفی 5 کتابخانه برتر برای یادگیری ماشین با پایتون {یادگیری ماشین با پایتون}

در این مقاله ۵ کتابخانه یادگیری ماشین که در پایتون به صورت گسترده توسط افراد متخصص استفاده میشود را برای شما معرفی خواهیم کرد پس با من همراه باشید. 5 کتابخانه مطرح یادگیری ماشین با پایتون کتابخانه  Numpy کتابخانه Pandas کتابخانه Matplotlib کتابخانه SciKit-Learn کتابخانه NLTK در ادامه با مثال هر یک از این کتابخانه ها را مرور خواهیم کرد. کتابخانه Numpy در پایتون کتابخانه Numpy یکی از پکیج های اساسی برای محاسبات علمی در پایتون می باشد. این کتابخانه اغلب برای حل مسائل ماتریسی استفاده...
ادامه مطلب