افزودن عنصر به لیست در پایتون :دستور append در پایتون

افزودن عنصر به لیست در پایتون : برای اضافه کردن عنصر و یا عناصری به لیست خود می توانید از متد ()append و ()extend استفاده کنید که در ادامه با نحوه استفاده از این متدها آشنا خواهیم شد .   در پست قبلی با عنوان ” آموزش لیست در پایتون ” نحوه تعریف یک لیست … ادامه خواندن افزودن عنصر به لیست در پایتون :دستور append در پایتون